Agenda


Donderdag 19 maart, 19:30 - 20:30 uur: Muziektheorie voor Volwassenen (start nieuwe groep)

Deze lessen vinden plaats via Skype.
Doorgaande reeks lessen, elke 3 à 4 weken een les, elke volgende les wordt gezamenlijk afgesproken.
Voor beginners en gevorderden, wel moet je ten minste 1 jaar muziekles hebben gevolgd en op dit moment actief een instrument bespelen.
Investering: € 10,= per les (voor niet-leerlingen)


27 april t/m 10 mei: Meivakantie
Er worden in deze periode geen lessen gegeven.