Sjamanistische healing


Sjamanisme, wat is het?
Sjamanisme is een levenswijze, een verbinding met de natuur en met alles wat is. Het is de meest oude traditie van energetische heling, bekend op de aarde, en al meer dan 10.000 jaren oud. Je kan het zien als universele wijsheid die alle oude volkeren met elkaar gemeen hadden. Alle oude spirituele tradities en rituelen zijn gebaseerd op de verbondenheid met de natuur.

Het sjamanisme leert ons dat alles leeft, bezield is en verbonden is met elkaar. De aarde, bomen en planten, stenen, dieren, mensen, de maan, de sterren, de wind enz. En dat al het leven in de basis gelijk is, of het nou een mens, dier, insect of aarde is. Ook de zichtbare en onzichtbare wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men gaat er vanuit dat de fysieke, zichtbare wereld waarin we op dit moment leven een voortvloeisel is van de energetische, onzichtbare wereld. Sjamanisme gaat over het herstellen van balans en het in harmonie zijn en leven met al dat is. Ook wel Ayni genoemd.

Sjamaan
Een sjamaan is een bemiddelaar tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Zij maakt geen onderscheid tussen de fysieke en energetische wereld, ze zijn allebei "echt". Voor haar is de fysieke, zichtbare wereld een voortvloeisel uit de energetische, onzichtbare wereld. Ze wijdt haar leven aan het begrijpen hoe je het beste kan bewegen tussen die 2 werelden en hoe je in de energetische wereld kan werken om het welzijn en de balans in onze fysieke wereld te ondersteunen. Zij is in dienst van onze aarde, de mensheid en alles wat leeft.

Zij is een open en zuiver kanaal voor heling, wijsheid en liefde van Bron/Universum voor het hoogst haalbare. Zij reist tussen de verschillende werelden en fungeert daarbij als een brug, met als doel de weg vrij te maken voor heling en het overbrengen van wijsheid en informatie, zodat jij precies dat leven kan creëren wat je graag wilt.

Een sjamaan gaat er vanuit dat alle issues, fysieke, emotionele of mentale klachten hun oorsprong hebben in de energie, de onzichtbare wereld. Door daar de oorzaak van het issue te achterhalen kunnen pijnplekken worden geheeld en getransformeerd. Een paar van de vele helingsmethodes die gebruikt worden zijn het reinigen van chakra's, aura's, plekken, huizen en gebouwen, het verwijderen van blokkades en imprints als gevolg van trauma's, situaties, overtuigingen etcetera, het verwijderen van ongewenste energieën die je niet (meer) dienen, het helen van voorouderlijke patronen en voorouderlijnen, het terughalen van verloren zielsdelen, overledenen helpen hun weg naar het licht te vinden, vuurceremonie, despachoceremonie, en meer.

Voor wie?

- als je fysieke, emotionele en/of mentale klachten ervaart,

- als je wilt werken aan jezelf, voor persoonlijke groei en bewustwording,

- als je beter in je vel wilt zitten en meer levensvreugde wilt ervaren,

- voor een andere kijk op dingen in je leven,

- als het tijd is voor verandering,

- als je een of meer van de volgende vragen hebt: wat houdt me tegen om te doen wat ik wil doen? wat wil ik neerzetten in deze wereld? wie wil ik zijn? op welke manier kan ik iets voor anderen betekenen? hoe kan ik een betekenisvol leven leiden? hoe kan ik mijn talenten benutten?