Tarieven

------- 30 minuten les -------

   kinderen (t/m 20 jr.)
   6 lessen    x    30 min.    €    87,=
12 lessen    x    30 min.    € 166,=

volwassenen (vanaf 21 jr.)
   6 lessen    x    30 min.    € 105,=
12 lessen    x    30 min.    € 200,=

------- 45 minuten les -------

kinderen (t/m 20 jr.)
   6 lessen    x    45 min.    € 128,=
12 lessen    x    45 min.    € 240,=

volwassenen (vanaf 21 jr.)
   6 lessen    x    45 min.    € 155,=
12 lessen    x    45 min.    € 290,=

------- 60 minuten les -------

kinderen (t/m 20 jr.)
   6 lessen    x    60 min.    € 166,=
12 lessen    x    60 min.    € 298,=


volwassenen (vanaf 21 jr.)
   6 lessen    x    60 min.    € 200,=
12 lessen    x    60 min.    € 360,=

----------- overig -----------

theorieles (groep)
60 minuten       € 10,=

theorieles (individueel)
60 minuten       € 25,=

Gezamenlijke afspraken

Om onze muzikale samenwerking fijn en soepel te laten verlopen en daarbij wat duidelijkheid te scheppen zijn er een aantal afspraken die we overeenkomen met elkaar:

Lesfrequentie
De lessen vinden in principe wekelijks (30,45 of 60 min.) of tweewekelijks (60 min.) plaats, tenzij we anders hebben afgesproken. We spreken een vaste dag en tijd af voor de lessen. Deze tijd wordt elke week/om de week voor jou gereserveerd.

Verhindering en inhalen van lessen
Ben je verhinderd dan spreken we zo snel mogelijk af wanneer je deze les kan inhalen. Hetzij als een dubbele les of een extra ingeplande lesafspraak. Deze les wordt ingehaald vóór de laatste les van de op dat moment lopende lesreeks, waarbij de resterende lessen uit de reeks op normale wijze worden vervolgd. Na de laatste les is inhalen helaas niet meer mogelijk. Bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les afgeschreven als een gevolgde les. Dit geldt ook voor inhaallessen.

Aanschaf van muzieklessen
De muzieklessen kunnen worden aangeschaft in reeksen van 6 of 12 lessen per keer of losse lessen. Het lesgeld kan contant worden voldaan op de eerst afgesproken les van de lesreeks. Je ontvangt van mij een betaalbewijs.

Beëindiging van de lessen
Er geldt geen opzegtermijn. Bij het beëindigen van de lessen wordt het lesgeld van de ingekochte reeks niet gerestitueerd. Dit houdt in dat je, na opzegging, recht hebt op het volgen van alle resterende lessen uit de lopende reeks lessen.

Aansprakelijkheid
Soundcreation is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, lichamelijk letsel en/of diefstal opgelopen tijdens de lessen en op de leslocatie.

Wijzigingen voorbehouden
Soundcreation behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen in de lesprijzen en lesafspraken aan te brengen, met uitzondering van de op dat moment nog lopende lesreeksen. Als je het niet eens bent met de wijzigingen kan je de lessen altijd beëindigen na afloop van de op dat moment lopende reeks.

Akkoord afspraken
Met het voldoen van het lesgeld ga je automatisch akkoord met bovengenoemde afspraken.

Soundcreation, 2021.